ADVOKATSKE USLUGE

Advokatska kancelarija Anđelković zastupa fizička i pravna lica u svim postupcima koji za predmet imaju nekretnine.

ADVOKATSKE USLUGE

Sačinjavanje ugovora

Kupoprodaja nekretnina

Usluge pred katastrom nepokretnosti

Zakup nekretnina

Zastupanje u sudskim postupcima

Uknjižba u katastar

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Sporazum o priznanju prava svojine

Specijalno punomoćje

Ugovor o poklonu

Vansudsko poravnanje

Sačinjavanje testamenta

Ugovor o razmeni nekretnina

Razvrgnuće imovinske zajednice

Sedište kancelarije

Novi Sad

Ćirpanova br. 15

Radnim danima: 08:00h – 18:00h

Email: andjelkovic.adv@gmail.com

ADVOKAT MILOŠ ANĐELKOVIĆ