ADVOKAT ZA NEKRETNINE

Advokat za nekretnine – Advokatska kancelarija sa sedištem u Novom Sadu specijalizovana za stvarno pravo.

O NAMA

Advokatska kancelarija Anđelković sa sedištem u Novom Sadu zastupa fizička i pravna lica u postupcima koji za predmet imaju nepokretnosti – nekretnine.

advokat-za-nekretnine novi sad

ADVOKATSKE USLUGE

- NEKRETNINE -

advokat za nekretnine novi sad

Kupoprodaja nekretnina

Advokatska kancelarija zastupa klijente u svim fazama postupka kupoprodaje - pregovori u cilju zaključenja ugovora, sačinjavanje predugovora i ugovora o kupoprodaji, zakazivanje termina kod javnog beležnika...

Zakup nekretnina

Advokatska kancelarija pruža usluge sačinjavanja ugovora o zakupu i zastupanja klijenata u sudskim i vansudskim sporovima proisteklih iz zakupa nekretnina.

Poklon

Advokatska kancelarija pruža usluge sačinjavanja ugovora o poklonu i zastupanja klijenata u sudskim i vansudskim sporovima koji za predmet imaju poklon nekretnina.

Ugovori

Sačinjavanje svih vrsta ugovora koji za predmet imaju nepokretnosti (nekretnine).

Katastar nepokretnosti

Advokatska kancelarija pruža usluge podnošenja svih vrsta zahteva pred katastrom nepokretnosti i vrši uređenje pravnog stanja katastarskih predmeta povodom kojih su upisane zabeležbe.

Uknjižba-Upis u katastar

Podnošenja zahteva za upis stanova, porodično stambenih zgrada, garaža i zahteva za promenu vlasnika na njima pred katastrom nepokretnosti.

Zastupanje u sudskim postupcima

Advokatska kancelarija pruža usluge zastupanja u sudskim postupcima koji za predmet imaju nepokretnosti.

Naša stručnost - Vaša pravna zaštita

Advokatska kancelarija pruža pravne usluge, kombinujući stručnost, posvećenost i individualni pristup kako bi klijentima pružila efikasna rešenja i pravnu sigurnost u svakom aspektu poslovanja.

Konsultacije

Pružanjem konsultaija omogućavamo klijentima da donesu pravilne odluke o svojim pravnim pitanjima.

Pravna strategija

Analizom pravnog problema i preciznim definisanjem postupka rešavanja, postiže se efikasnost u ostvarivanju pravnih ciljeva.

Realizacija

Zastupanje klijenata primenjujući stručnost, etičnost i praktično iskustvo.